Loading color scheme

Mitől lyukas a mogyoró?

 Életem delén másfél évtizedet állami gazdaságokban dolgoztam. Hálás vagyok érte a sorsnak, mert itt tanultam meg és gyakoroltam később a nagyüzemi mezőgazdálkodás technikai fogásait. Itt állott módomban legközvetlenebbül foglalkozni munkatársaim szakmai és egyéni gondjaival, bajaival is. Olykor, ha valamit nem jól vagy nem kedvemre valón hajtottak végre, elővettem a zsebemből, és átadtam az illetőnek egy lyukas mogyorót. Többet ért a legszigorúbb fejmosásnál.

Tovább olvasom